top of page
  • Synnøve Aukan

Vi krever et taktskifte

Leserinnlegg i TK av Ole Haugen, styreleder i NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner) og ordfører på Hitra


Varene vi eksporterer og importerer må fraktes ut og inn av landet. Vi har da to valg: Fortsette å frakte godset på forurensende trailere eller benytte den mer miljøvennlige sjøveien.

Vi vet at prognosene viser en betydelig vekst for godstransport i årene som kommer. Fortsetter vi med den samme politikken som i dag, vil den store veksten komme på lastebiler lang veiene.

I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden.

Det er bekymringsfullt at vi ennå ikke har sett en dreining fra frakt av godt på dårlige veier til mer gods på vei og bane.

I tillegg viser alle prognoser at vekst i godstransport vil komme langs kysten der det ofte er dårlige veiforbindelser. Det bør derfor komme helt andre tiltak i den nye transportplanen som skal vedtas neste år. Det må komme langt større bevilgninger og kraftfulle incitament for å oppnå den mye omtalte godsoverføringen fra vei til sjø. Forslagene i statsbudsjettet viser at man fortsatt legger opp til å nøye seg med de fine ordene i festtalene.

Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene fra transport med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Totalt står transport for 55 prosent av slike ikke-kvotepliktige utslipp. Det er derfor ikke nok med noen elektriske lastebiler – vi må flytte mer av godstransporten fra vei til sjø.

Sjøtransport har allerede langt lavere utslipp pr fraktet tonn, og ny teknologi vi sørge for å redusere det ytterligere de neste årene. Når vi vet dette er det høyst forunderlig at regjeringen tillater at Hurtigruten, som får 850 millioner av staten i året for å seile langs norske kysten, nå gis muligheten til å redusere seilingen sin betraktelig. Det rammer mange kystsamfunn hardt. Nå vil lastebiler på dårlige veier erstatte den mer miljøvennlige og ulykkesfrie kystveien.

Havnene er navet i næringsutviklingen mange steder langs kysten. I regjeringens nye havstrategi, «Ny vekst, stolt historie», siterer de OECD som anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien innen 2030. Her ligger det altså enorme muligheter. Men dersom man skal hente ut potensialet i havet, trenger man også effektive og miljøvennlige havner. I så måte er tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner viktig. Men når en ser på effekten den har burde det være mulig å styrke ordningen ytterligere.

Det er allikevel ikke helt bekmørkt, regjeringen legger heldigvis fortsatt opp til å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme.

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page