top of page
Logo.JPG

PROGRAM 2023

TORSDAG 1. JUNI

10:00  OMVISNING I HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN (Hurtigbåt ankommer 09:50)

11:45 LUNSJ - Hjorten hotell 

13:00 KONFERANSE - Kystmuseet 

19:00 MIDDAG - "Smaker fra Øyriket"

FREDAG 2. JUNI

09:00 KONFERANSE - Kystmuseet 

11:30 LUNSJ - Hjorten hotell 

12:30 VEL HJEM (Rutebuss til hurtigbåt 13:15)

Haugen, Ole Laurits - _8642-96_edited_edited_edited.jpg

Ole

Haugen

Ordfører Hitra

Kommune

Astad-Ingjerd-_8624-103-1022x1536_edited_edited_edited.jpg

Ingjerd

Astad

Kommunedirektør Hitra kommune

Per Olav_edited.jpg

Per Olav

Hopsø

Leder hovedutvalg for næring - TFK

terje_edited_edited.jpg

Terje
Meisler

Trondheim Havn

«Framtidens havnestruktur».

trygve-berdal-1638x20481-1-1024x536_edited.jpg

Trygve
Berdal

Remidt Næring 

"Gode bærekraftige/ sirkulære løsninger i regionen"

Linn_edited_edited_edited.jpg

Linn

Indrestrand

Hirtshals havn

"Styrken i samarbeid"

Frode halvorsen_edited_edited_edited_edited.jpg

Frode

Halvorsen

Ocean Autonomy Cluster

“Hitra som knutepunkt for havromsteknologi»

Thomas Bjordal_edited_edited_edited.jpg

Thomas

Bjordal

Renergy

"Hitra et viktig  energiknutepunkt"

Synnøve2_edited_edited_edited.jpg

Synnøve
Aukan 

Hitra Industripark og kysthavn

"En viktig brikke i et stort puslespill"

Eivind_Dale-3-300x200_edited_edited.jpg

Eivind

Dale

DNV/Grønt Skipsfartsprogram

«Grønne skip med vind i seilene»

harald_edited.jpg

Harald
Hagen

Biomega

«Biomega; en bærekraftig løsning på restråstoff fra oppdrettsnæringen»

jø_edited.jpg

Jørgen

Fjeldvær
Kystmuseet

Pål_edited_edited.jpg

Pål

Kleven
Lerøy

Symbiosesenterum Soten (1).png

BEWI

Emma EK_edited.jpg

Emma Ek

Sotenäs Symbioscentrum

"Utvikling av industrielle og sosiale  symbioser"

Morten Solstad.jfif

Morten Solstad

Thams innovasjon

"Kartlegging på veien mot nye samarbeid - industriell symbioser"

bendik.toldnes-sintef_edited.jpg

Bendik Tolnes

Sintef Ocean

"Forprosjekt: Mulighetsstudie for restråstoff fra Lerøys anlegg på Jøsnøya"

karl.almas-sintef_edited.jpg

Karl Almaas

Sintef Ocean

"Biologiske utfordringer (fôrråvarer) og muligheter (taredyrking)"

Symbiosesenterum Soten (1).png

Harald Kristoffersen

Statkraft

Børge Nilssen Stafne -_edited.jpg

Børge Nilssen
Stafne

Aneo

«Hydrogenknutepunkt Hitra, status for prosjektet»

alexander.wentzel-sintef_edited.jpg

Alexander Wentzel

Sintef Industri
«AMBIOS - Autonom kartlegging av marin biologi»

Energihub Hitra industripark og kysthavn
Havbruksindustri i utvikling
Sirkulære og industrielle symbioser
Planlegging og strategi


Knutepunktet Hitra - en viktig brikke i et stort puslespill
bottom of page