top of page
  • Synnøve Aukan

Hitra kommune tilbyr tomt til batterifabrikk


Hitra har, i likhet med en rekke kommuner rundt om i landet, kastet seg inn i kampen om den svært attraktive etableringa av en gigantisk batterifabrikk. Det er Panasonic, Equinor og Hydro som har utfordret kommunene til å komme opp med lokaliteter som passer til en omfattende kravlista.


I tillegg til et felles innspill fra kommunene i Orkdalsregionen, hvor både Hitra og Frøya kommuner er deltakere, har Hitra kommune levert en detaljert beskrivelse av hva Hitra kan tilby av næringsområder og fasiliteter.

I dette prospektet, som ble sendt inn innen fristens utløp torsdag, skisserer Hitra et helt nytt industriområde, riktignok nært det som er dagens Hitra industripark.


Hitra Industripark NORD

Hitra industripark har gjennomgått en svær utbygging de siste årene, der bygging av ny fabrikk for Lerøy Midt og Rema 1000 er blant de siste utvidelsene. Rett ved ligger også Hitra kysthavn og en rekke andre bedrifter.

Nå har kommunen også begynt å se på en mulig utvidelse - denne gang til et området som i søknaden til Panasonic, Equinor og Hydro beskrives som Hitra Industripark NORD.

Dette foreslåtte området er kvadratisk med 1 km x 1 km, altså 1.000 mål, som er det utbyggerne krever.

Området er foreløpig uregulert. Dette er ved den gamle veistasjonen på Sandstad, hvor Marine Metall i dag har tilhold. Det er også et område hvor Sandstad idrettslag har sin lysløype.

Utbyggerne av fabrikken er også tilbudt et område i Hitra Industripark VEST, hvor Lerøy i dag har tilhold og også oppdrettsselskapet Mowi har planer om å bygge ny fabrikk. Her er det ifølge kommunen et tomteområde på 400 dekar delvis opparbeidet og ledig.

En idé med mange forbehold

I tidlige presentasjoner overfor formannskapet har ordfører Ole L. Haugen presisert at dette er en ide med mange forbehold. Det er for eksempel ikke drøftet med de mange grunneierne og altså heller ikke regulert.


Ordfører Ole L. Haugen (Ap) har i politiske møter med sine kolleger i formannskapet vært ærlig på at han tror Hitra vil kunne bli for liten i denne kampen, men tror deltakelse likevel er nyttig. Både for å gjøre kjent for omverden hva Hitra har av næringsstruktur tilgjengelig og for å være godt forberedt for framtidige, noe mindre etableringer.

65 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page