top of page
  • Synnøve Aukan

Gjennombrudd for Kysthavnalliansen: Oppstart av ukentlige seilinger med laks til kontinentet

Kysthavnalliansens initiativ «Tenketank Midt-Norge Sjø» samler aktører innen blant annet havbruk, havner, rederier, vareeiere, virkemiddelapparat og interesseorganisasjoner. Nå er man fasilitator i Shortsea-prosjektet, som tar sikte på å etablere en ny og permanent sjøtransportrute til kontinentet.

Prosjektet er initiert og styrt av vareeiere, som representerer vesentlige volum med sine nord- og sydgående varestrømmer. Etter å ha gjennomført en forhåndskonferanse med aktuelle rederi, ble det utarbeidet en anbudsforespørsel basert på vareeiernes krav og forventinger. Fem ulike rederikonsept ble med i videre vurderinger. Vareeierne har nå valgt ett av konseptene fra rederiet NCL og Smyril Line, og er i full gang med detaljplanlegging av test- og prøveforsendelser sensommeren (ca. august) 2020.

Det legges opp til to ukentlige seilinger, fra Midt-Norge mandag og torsdag/fredag og retur fra kontinentet/Rotterdam tirsdag, onsdag torsdag. Viktige faktorer er blant annet dør-til-dør løsninger, ingen eller minimal økning i transittid, fast frekvens, sikkerhet for ubrutt kjølekjede for varene og konkurransedyktig pris sett mot dagens biltransportløsninger.

Dette er et stort og viktig skritt for alliansens arbeid med å utvikle helhetlige, effektive og bærekraftige logistikk- og infrastrukturløsninger på sjø, havn, vei og bane i Midt-Norge.

Kilde: Flaskeposten Kristiansund og Nordmøre havn13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page