top of page

Logistikk knutepunkt

Det er uttrykt et stort behov og ønske fra næringsaktørene i området for samordning av logistikk.
Etablering av et regionalt logistikk-knutepunkt vil være viktig for å oppfylle behov hos næringene, samt oppnå nasjonale og regionale mål.

bottom of page