top of page

Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn
er etablert for å utnytte den unike lokaliseringen

-  midt i skipsleia og midt i en av Norges største oppdrettsregioner.

Nettverket eies og består av bedrifter etablert i område og andre som ønsker å bidra til å skape et utviklingsmiljø for etablerte og nye bedrifter.

Siste nytt:

Våre hovedområder

Energisenter

Klimautfordringer tvinger fram nye krav til energiløsninger.
Det er behov for en teknologisk utvikling på alternative energikilder. Norge står foran betydelige
utfordringer som må løses med tanke på energi

Industriklynge

Den unike plasseringen midt i leia, midt i Norge og midt i Norges ledende havbruksregion, gir enorme muligheter. Etablering av et nav for næringsutvikling, vil bidra til å styrke havbruksnæringen regionalt og nasjonalt.

Logistikk knutepunkt

Det er uttrykt et stort behov og ønske fra næringsaktørene i området for samordning av logistikk.
Etablering av et regionalt logistikk-knutepunkt vil være viktig for å oppfylle behov hos næringene, samt oppnå nasjonale og regionale mål.

Samarbeid med FoU

Legge til rette for et innovasjonsøkosystem der bedrifter sammen med FOU-miljø, virkemiddel- apparat og offentlige aktører utvikler og tar i bruk nye løsninger eller produkter, samt skaper vekstgrunnlag for
eksisterende og nye bedrifter.

Our Services
Contact
bottom of page