top of page

Samarbeid med FoU miljøer

Legge til rette for et innovasjonsøkosystem der bedrifter sammen med FOU-miljø, virkemiddelapparat
og offentlige aktører utvikler og tar i bruk nye løsninger eller produkter, samt skaper vekstgrunnlag for eksisterende og nye bedrifter.

bottom of page