top of page
  • Synnøve Aukan

Investerer nær 40 millioner kroner i servicestasjon på Sandstad
AKVA group satser stort på Sandstad og oppgraderer servicestasjonen med montasjeplass for merd, dypvannskai, topp moderne verksted og kontorbygg på industriområdet Kalvøya i Hitra kommune. Første byggefase starter første halvår 2021.

- Dette viser at vi satser og har stor tro på Sandstad og regionen. Området ligger sentralt til for oppdrettsvirksomheten i Midt-Norge og vil nå få en betydelig oppgradering, sier Odd Jan Håland, servicesjef Nordic i AKVA group.

Servicestasjonen vil på sikt dekke reparasjonskapasiteten for hele det nordiske markedet.

- Vi har jobbet lenge internt for å komme i mål med prosjektet, og jeg vil rette en stor takk til Hitra kommune for et veldig godt samarbeid. De har lagt til rette for at vi skal lykkes på Sandstad, sier Håland.


Nybygg og montasjeplass for merd

Dagens servicestasjon er gammel og slitt, og det har lenge vært et ønske om å bruke det 40 mål store området mer effektivt. Ferdig utbygd vil den nye servicestasjonen inneholde et topp moderne verksted og kontorbygg, dypvannskai for service og vedlikehold av fôrflåter, kran for lossing av utstyr fra servicebåter og montasjeplass for merd. Sistnevnte skal kunne montere tre 160-meters merder samtidig, og det vil også legges til rette for lagring av ferdig monterte merder i sjøen.

- Servicestasjonen får en optimal utforming for effektiv drift - tilpasset nåværende og fremtidige behov. Med montasjeplass for merd vil vi kunne avlaste Helgeland Plast sin montasjeplass på Mo, Egersund Net vil ha god lagerplass og tilbud inn mot vaskenæringen, og med et nytt og moderne verksted vil vi kunne tilby hele spekteret av serviceprodukter, sier Håland.


Ferdigstillelse i 2022

Første byggefase starter første halvår 2021, og den den nye servicestasjonen er estimert fullført i 2022. Normal drift vil opprettholdes i byggeperioden, før eksisterende bygg gjøres om til enkelt lager og ekstra verksted.

- Dette er en gledens dag for de ansatte. Nå får vi lokaler som er bygget for formålet og som er topp tilrettelagt for HMS. I tillegg vil det helt sikkert åpne for flere arbeidsplasser i regionen, sier Frank Jørgensen, avdelingsleder region Midt i AKVA group.

Servicestasjonen vil serve havbruksnæringen med service, reparasjon og utstyr i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal - fra Ålesund i sør til Brønnøysund i nord. Satsingen er et samarbeid mellom AKVA group-selskapene Egersund Net, Helgeland Plast og AKVA group S&AS.

24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page