top of page
  • Synnøve Aukan

Hitra bryter med havnepartner. Vil inngå ny avtale med Trondheim


Hitra kommunestyre har torsdag vedtatt å gå ut av avtalen med sin mangeårige avtalepartner på havnesida, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. I stedet vil kommunen heller inngå samarbeid med Trondheim Havn der målet er å styrke virksomheten på og ved Hitra kysthavn på Jøsnøya.

"Med henvisning til selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS varsler Hitra kommunestyre herved om sin uttreden av selskapet. (...) Det bes om at havneselskapets styre avklarer grunnlaget for og størrelsen på utløsningssum. Deretter finner Hitra kommune det naturlig å gjennomføre nærmere forhandlinger, slik at man kommer fram til en mest mulig minnelig løsning," heter det i kommunestyrevedtaket.

31.12.2021, med mindre partene finner det mulig å gjennomføre en uttreden på et tidligere tidspunkt.

Hitra kommune har i en årrekke samarbeidet med Nordmøre og Kristiansund Havn om etablering av den nye Hitra kysthavn, som ligger tett opptil det nye industriområdet på Jøsnøya. Når Hitra nå vil bryte samarbeidet, er det fordi man tror at Trondheim Havn IKS har større muskler til å ta havna videre.

- Trondheim Havn har kort og godt større muskler og en viktigere strategisk posisjon, som gjør det mulig for oss å realisere ytterligere utbygginger og enda bedre tilrettelegging, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) i en pressemelding torsdag kveld.


Ny avtale senest 1.januar 2022

Hitra kommune ber i sitt vedtak om at avtalen med nordmøringene avsluttes senest ved utgangen av 2021.

Pressemeldinga er i tillegg til Hitra-ordføreren, signert Trondheims ordfører Rita Ottervik, Orklands ordfører Oddbjørn Bang, fylkesordfører Tore O. Sandvik og havnedirektør Knut Thomas Kusslid i Trondheim. Her forklarer de at muligheten for samarbeid dukket opp i vår.

- I mars i år mottok Hitra kommune en henvendelse fra Trondheim Havn om dialog i forbindelse med overskuddsmasser fra Jøsnøya, et område som Hitra kommune har tilrettelagt for havneformål og industriutvikling. Bakgrunnen for henvendelsen var at Trondheim Havn mangler steinmasser for videre havneutbygging på Grønnøra i Orkland kommune. Underveis har denne dialogen utviklet seg til noe mer. Partene har kort og godt funnet ut at man har mange sammenfallende ambisjoner og strategier som best kan løses gjennom et tettere og mer forpliktende samarbeid, skriver de.


Skryter av nordmøringene

Dersom alt går som ventet, vil en inntreden i Trondheim Havn IKS skje fra 1.1.2022. Saken vil bli behandlet i representantskapet i Trondheim Havn IKS 18. desember.

Ordfører Haugen er opptatt av å understreke at samarbeidet med Kristiansund og Nordmøre Havn har vært godt.

- Hitra kommune har hatt et utmerket samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn i en årrekke. Vi har i fellesskap lyktes med å etablere Hitra Kysthavn som i dag er en viktig del av den totale industrietableringen og infrastrukturen på Hitra Industripark, sier Haugen.

Han tror imidlertid at kommunens ønske om å styrke virksomheten på og ved Hitra kysthavn, øke sjøtransporten i regionen, og ta del i utviklingen av grønn skipsfart er bedre tjent med et interkommunalt samarbeid gjennom Trondheim Havn.


- En milepæl for trepartssamarbeidet

- Det er svært gledelig at Hitra ønsker å delta i Trondheim Havn IKS. Å forene krefter i samme havneselskap vil styrke trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra, sier ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Trepartssamarbeidet mellom de tre kommunene har vært svært viktig for å utvikle relasjoner mellom de blå næringene i øykommunene og det sterke forskningsmiljøet i Trondheim.

- Nå er det også lagt til rette for at det viktigste lastepunktet for sjøveis transport av laks fra Hitra og Frøya vil håndteres av et felles havneselskap. Det må vi kunne kalle en milepæl for trepartssamarbeidet. Vi ønsker Hitra hjertelig velkommen inn i Trondheim Havn IKS. Dette er god alliansebygging som forsterker samarbeidet mellom kommunene og de blå næringene og kompetansemiljøet i Trondheim, understreker Ottervik.

Forener krefter for felles mål

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er naturlig at Hitra kommune, som trøndersk kystkommune, knytter seg til et trøndersk havneselskap.

- Dette er Hitra kommunes eget valg, men det kan bidra til å styrke sjøtransport og samferdsel på en bærekraftig måte i hele Trøndelag og Midt-Norge, sier fylkesordføreren som samtidig påpeker at samarbeid på tvers av fylkesgrenser fortsatt vil være både ønskelig og viktig, sier Sandvik i pressemeldinga.


- En forutsetning for å lykkes med sjøtransport

Trondheim Havn IKS har arbeidet for en sterkere samling av havnekapasitetene i Trøndelag siden sammenslåingen av havnekommunene i indre og ytre Trondheimsfjorden ble gjennomført i 2012. Også i selskapets siste strategiplan fra 2019 fremgår det klart og tydelig at nye deltakerkommuner ønskes velkommen.

- Både Namsos, Frøya, Indre Fosen og Skaun har sluttet seg til selskapet de senere år. Hitras inntreden vil styrke selskapet ytterligere – helt i tråd med strategien som eierne har trukket opp, sier leder av representantskapet i Trondheim Havn og ordfører i Orkland kommune, Oddbjørn Bang og legger til:

- Et godt samspill mellom de trønderske havnekommunene, tett samarbeid med kunder og myndigheter, og tilgang til felles ressurser og kompetanse er viktige forutsetninger for å lykkes med å utvikle sjøtransporten. Hitras deltakelse vil være et svært gledelig skritt på veien til en mer bærekraftig sjøtransport i Trøndelag.


22 visninger0 kommentarer

Komentar


bottom of page