top of page
  • Synnøve Aukan

Gladmelding - Enova støtter Hydrogenknutepukt Midt-Norge!

TrønderEnergi og Statkraft er tildelt 113 millioner i støtte til et hydrogenknutepunkt på Hitra. Gjennom et felles selskap skal det etableres et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring i Industripark og Kysthavn på Jøsnøya i Hitra kommune.


Foreningen Hitra Industripark og Hitra Kommune har vært aktive fram mot etableringen av hydrogenknutepunkt

Veien mot Prosjekt Hydrogen - har man jobbet med siden 2019


Barcheloroppgave "A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra" i fornybar energi skrevet av 3 studenter fra NTNU våren 2020 - og var en øyeåpner for oss og næringslivet i øyregionen at dette kunne være noe for Hitra.


HIK og Hitra kommune gjennomførte etter dette «Konseptutredning energisenter» sammen med bla. Trønderenergi i 2020, støttet av Enova


Høsten 2021 utlyste Enova midler til forprosjekt for hydrogen til maritim sektor.

Der leverte vi "Forprosjekt for Hydrogenknutepunkt" - Trønderenergi og Enova Hitra kommune var prosjektdeltager og Hitra Industripark og kysthavn delaktig med ressurs i prosjektet. I godt samarbeid med Trønderenergi Kraft AS utarbeidet man søknad som ble levert 15. mars 2021. I desember fikk vi melding om at «knutepunkt Midt Norge» var ett av 15 prosjekter som fikk støtte. Flere bedrifter i øyregionen har bidratt til søknaden og prosjektet.


I april 22 ble Søknad om investeringsstøtte hydrogenproduksjon «Hydrogenknutepunkt Midt Norge» 23. juni tildelte Enova støtte til prosjektet.


63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page