top of page
  • Synnøve Aukan

Foreningen har fått midler fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har tildelt Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn regionale utviklingsmidler for 3 år. De fire hovedområdene vi skal jobbe med er:

1. Etablere industriklynge Den unike plasseringen midt i leia, midt i Norge og midt i Norges ledende havbruksregion, gir enorme muligheter. Vi ønsker å etablere et nav for næringsutvikling, og bidra til å styrke havbruk og leverandørnæringen regionalt og nasjonalt.

2. Etablere logistikk knutepunkt

Det er uttrykt et stort behov og ønske fra næringsaktørene i området for samordning av logistikk. Etablering av et regionalt logistikk-knutepunkt vil være viktig for å oppfylle behov hos næringene, samt oppnå nasjonale og regionale mål.

3. Samarbeide med FoU miljøer Vi skal legge til rette for et innovasjonsøkosystem der bedrifter sammen med FOU-miljø, virkemiddelapparat og offentlige aktører utvikler og tar i bruk nye løsninger eller produkter, samt skaper vekstgrunnlag for eksisterende og nye bedrifter. 4. Utrede muligheter for energisenter

Klimautfordringer tvinger fram nye krav til energiløsninger. Det er behov for teknologisk utvikling på alternative energikilder. Norge står foran betydelige utfordringer som må løses med tanke på energi

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page