top of page
  • Synnøve Aukan

Fergesambandet Hitra - Aure kan stå ferdig i 2023

Tidens Krav 20.mai 22 skriver at Midt-Norsk fergeallianse (Minofas) jobber for at den planlagte fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra skal bli realisert i løpet av 2023.

Minofas eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hitra, Frøya, Hemne og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Selskapet har som formål å etablere fergesambandet Aure-Hitra.

Reguleringsplanene på begge sider er ferdige og både Aure og Hitra kommuner har bevilget penger til oppstillingsplasser og parkeringsplasser på fergekaiene.

Illustrasjon av fergekaia i Kjørsvikbugen - laget av Holbø Consulting

Men dette har vi nå stor tro på skal skje, og vi opplever god politisk støtte blant politikerne i begge fylkeskommunene, sier prosjektleder Karin Torset.

Organisasjonen har nå sendt ut brev til næringslivet og flere kommuner på begge sider av fylkesgrensa om å være med i et spleiselag for å realisere sambandet.

– Frøya har bevilget to millioner, Heim er positive og Smøla skal ta stilling til saken senere i år, sier Torset.

Det er lagt opp til timesavganger mellom Aure og Hitra som skal korrespondere med avganger fra Seivika og fra Edøya. Den gjennomsnittlige besparelsen i reisetid for folk i Aure og på Smøla er om lag én time. Fergestrekningen er 3,9 nautiske mil og er registrert som fartsområde 2.

Les hele saken på www.tk.no/


371 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page