top of page
  • Synnøve Aukan

Støtte til konseptutredning av Energisenter på Hitra.

Gjennom våren er det gjort et arbeid med søknad til konseptutredning for et energisenter ved Sandstad på Hitra. Prosjektet bidrar til å styrke Hitra kysthavn som et naturlig knutepunkt for regionen, og bidra med lokal verdiskaping.


Et energisenter er et område med et optimert, flerdimensjonalt tilbud av energirelaterte tjenester. I dette tilfelle dreier det seg om lading av tungtransport på land, hydrogenproduksjon og bunkring av fartøy samt andre energirelaterte muligheter, for eksempel landstrøm, lading av fartøy og biler, hydrogen til landbasert transport mv.


Slike løsninger er av stor verdi for å få på plass tilstrekkelig infrastruktur for null- eller lavutslippsløsninger innen transport, og dermed muliggjøre klimavennlig drift av industri og næringer langs kysten, og nå klimamålene Norge har satt seg.


TrønderEnergi Kraft er søker sammen med NTNU, Tensio TS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Hitra Industripark og Kysthavn samt Hitra kommune.
111 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page