top of page

Industriklynge

Den unike plasseringen midt i leia, midt i Norge og midt i Norges ledende havbruksregion, gir enorme
muligheter. Etablering av et nav for næringsutvikling, vil bidra til å styrke havbruksnæringen regionalt og
nasjonalt. Foreningen skal ansette prosjektleder og utarbeide en strategi, økonomi og markedsplan.

bottom of page