top of page

Energisenter

Klimautfordringer tvinger fram nye krav til energiløsninger.
Det er behov for en rivende teknologisk utvikling på alternative energikilder. Norge står foran betydelige
utfordringer som må løses med tanke på energi

bottom of page